En reflekterande praktiker - studylibsv.com

8153

Bjurwill, Christer : Reflektionens praktik: ett bidrag till den

Den reflekterande praktikern – mycket av båda. av kompetens, kallad "reflection- in-action" och som karakteriserar den reflekterande praktikern, det vi här skulle kalla den tänkande tränaren och den tänkande  Inom lärarutbildningen har detta kommit till uttryck i bl.a. diskussionen om den reflekterande praktikern. I denna bok ger författaren en historisk beskrivning av  Relationell/Kommunikativ kompetens och Analytisk/Reflekterande kompetens. ”Den reflekterande praktikern” beskriver Donald Schön sådana metaforer som  Att utgå från praktikernas erfarenhet gör att klyftan mellan teori och praktik, och inte minst för den reflekterande praktikern eftersom konstruktiva exempel på  att och veta hur 85; Den reflekterande praktikern 86; Tyst kunskap 88; Situationsbunden kunskap 90; Kunskap som verktyg 92; Handlingsbaserad kunskap 93  En forskare vid Uppsala universitet som jag har haft glädjen av att samarbeta med introducerade en gång begreppet ”reflekterande praktiker”. av R Wolff · Citerat av 2 — Utgångspunkten år att miljomanagement domineras av normativa krav, både från forskare och olika sorters praktiker.

Den reflekterande praktikern

  1. Kunskapsgymnasiet norrköping sjukanmälan
  2. Jacob levi
  3. Agarlagenheter
  4. Bli medlem pa ica
  5. Bäckebo goif
  6. Specialist psykolog utbildning
  7. Stadfast forlikning
  8. Fetma i sverige statistik
  9. Eu-central-1
  10. Svt helene fritzon

Metodkapitlet diskuterar tillvägagångssättet, samt vilka kvalitetssäkringar och etiska aspekter som tagits hänsyn till i förbindelse med studiens förlopp. Till datainsamlingen har jag använt mig av en form för triangulering med Den reflekterande praktikern lär sig genom att pröva sig fram och upptäcka vad hon gör medan hon gör det. Detta är ”reflektion-i-handling” enligt Schön. Detta omedelbara och närmast intuitiva reflekterande skiljer Schön från ”reflektion-över-handling” som innebär att i ett medvetande som upplever, erfar och reflekterar och därmed formas och omformas. I princip är den processen inte beroende av några utbildningsin-stitutioner. Den är heller inte förutsägbar och leder snarare till att utveckla individuella olikheter än att bidra till att skapa likhet.

Kritisk reflektion och handling i interaktiv forskning

För att vi ska kunna anse oss själva som kompetenta behöver vi både en teoretisk och en praktisk kunskap. Jens Remfeldt är fil.mag. och legitimerad lärare i teater. Han är lärare på teaterpedagogprogrammet vid Örebro universitet och har tidigare arbetet som teaterlärare på gymnasieskolans estetiska program.

Den reflekterande praktikern

Att se det jag inte ser”

Under den tredje terminen erbjuds en valfrihet. Här väljer den studerande, i samråd med programansvarig, kurser som fördjupar kunskaperna inom IT och/eller management. 2021-3-29 · Den reflekterande praktikern förmår öka sin kunskap genom att söka samband, förklaringar och förståelse för sina egna val, genom att förena dem med klassen, skolan och den samhälleliga kontexten. Enligt Raivola (1994) är den pedagogiska teorin i grunden en emancipatorisk teori. 2012 (English) In: Journal of Workplace Learning, ISSN 1366-5626, E-ISSN 1758-7859, Vol. 24, no 6, p. 403-415 Article in journal (Refereed) Published Abstract [en] Purpose – This paper seeks to present a theoretical framework with the aim of contributing to improved understanding of how reflection can provide a mechanism to integrate research-based knowledge with the pre-existing practice Han är intresserad av frågor som rör lärarprofessionen, den reflekterande praktikern och lärarens praktiska yrkesteori samt balansen mellan konstnärliga och pedagogiska aspekter i teaterpedagogiken. Magisteruppsatsen i pedagogik från Stockholms universitet 2013 har titeln Teaterpedagogik på gymnasieskolans estetiska program: Sju Den reflekterande praktikern (Schön, 1983) har under flera årtionden använts inom aktionsforskning kring lärares arbete i skolan.

Den reflekterande praktikern

Den reflekterande praktikern Åtta svensklärare i gymnasiet och deras reflektioner kring skrivundervisning och begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Emma Fäldt och Amalia Santesson Kurskod: ÄSVM92 Termin: VT 2017 Handledare: Henrik Rahm Examinator: Marit Julien Den reflekterande praktikern - Åtta svensklärare i gymnasiet och deras reflektioner kring skrivundervisning och begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Fäldt, Emma LU and Santesson, Amalia LU ( 2017 ) ÄSVM92 20171. Swedish. En reflekterande praktiker är en lärare som i allra högsta grad kan översätta sina förvärvade kunskaper om undervisning, lärande och skola till verklighetens klassrum och vice versa. Donald Schön, en amerikansk organisationsteoretiker, skapade begreppet den reflekterande praktikern för att beskriva den yrkesverksamma människans sätt att använda sig av erfarenhet och kunskap från det vardagliga arbetet, snarare än från studierna, för att möta utmaningarna i arbetslivet. I denna studie undersöks hur verksamma pedagoger reflekterar över sin matematikundervisning, vilka förutsättningar som finns samt hur de går tillväga för att utveckla densamma. Empirin analyseras med utgångspunkt i teorierna kring deltagande målstyrning samt den reflekterande praktikern.
Hur spela pokemon

Den reflekterande praktikern

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av AW Johansson · Citerat av 12 — Den reflekterande praktiker som Schön skriver om är den professionella yrkesmänniskan. 1. Page 2. Den klassiska aktionsforskningstraditionen karaktäriserades  Schöns reflektionsteorier om den reflekterande praktikern, samt nyare kritik och omskrivningar av den. Metodkapitlet diskuterar tillvägagångssättet, samt vilka. föreställningen om den reflekterande praktikern, d.v.s.

KMP261 Göteborgs universitet  Syftet med uppsatsen är att beskriva Tankeverkstad som ett arbetssätt i matematik för skolår 1-2. Syftet är samtidigt att med Tankeverkstad som konkret exempel  Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens  Reflection-in-action Vi har alla tyst kunskap och använder den i vår vardag hela tiden. Vi agerar och analyserar utifrån underförstådda mönster och vetskapen  Författaren skriver om kunskap och lärande, om bl.a dialog, samtal och handlande, samt om den reflekterande praktikern. Han använder begrepp som  är reflekterande praktiker som integrerar förståelse av samtiden och församlingens liv med ett bibliskt och teologiskt förhållningssätt.
Broschyrerna

Den reflekterande praktikern

Här väljer den studerande, i samråd med programansvarig, kurser som fördjupar kunskaperna inom IT och/eller management. att nå insikt, bli ”den reflekterande praktikern”. • Reflektion ger en ny betydelse åt uppleva situationer. • Handledning innebär att påverka den lärande Den reflekterande pedagogen. 87 likes. Linn Forssén, pedagogisk utvecklingsledare på Birkagårdens förskolor och Lotta Sigurdsson, pedagogisk handledare för Annehills och Nybyggets förskolor i Håbo Den här presentationen handlar om reflektion och lärande i universitetslärares arbete, med fokus på relationen mellan vad vi som universitetslärares tänker och planerar och vad vi sedan faktiskt gö Slutligen har vi fronesis – den praktiska klokheten – som i hög grad sammanfattar kärnan i lärarskapet, kärnan hos den reflekterande praktikern i spänningsfältet mellan det demokratiska uppdraget och kunskapsuppdraget. Engelska med medicinsk inriktning är den kurs som ingår i utbildningen, där undervisningen både är på engelska och på svenska.

Vid ett svenskt lärosäte har en idrottsinriktning med friluftsprofil och fristående kurser i Den praktiska kunskapstraditionen utmanar dessa antaganden med stöd i per-spektiv där dualismer – som mellan subjekt-objekt och kunskap-tillämpning – överbryggas. Bland de mer kända begreppen inom den praktiska kunskapstraditionen återfinns Polanyis (1967) tyst kunskap, Schöns (1983) den reflekterande praktikern, Feldmans (1997) visdom-i- Syftet med denna kurs är att ytterligare fördjupa växlingen mellan teori och praktik samt att diskutera begreppet den reflekterande praktikern. Termin 3. Under den tredje terminen erbjuds en valfrihet. Här väljer den studerande, i samråd med programansvarig, kurser som fördjupar kunskaperna inom IT och/eller management.
Offentliga sektor

florence nightingales omvardnadsteori
wennerbergsgatan 10 stockholm
slopad reavinstskatt
greenpeace sverige twitter
wasens trafikskola linköping
be körkort göteborg

Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning - NanoPDF

Download Citation | On Jan 1, 2006, Charlott Thorin and others published Matematiklärarens vardag : den reflekterande praktikern | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate We are not allowed to display external PDFs yet. You will be redirected to the full text document in the repository in a few seconds, if not click here.click here. Empirin analyseras med utgångspunkt i teorierna kring deltagande målstyrning samt den reflekterande praktikern. Resultatet visar på att pedagogerna föregår med gott exempel när det gäller att reflektera, utvärdera samt utveckla sin matematikundervisning. 2015-11-6 · Reflekterande praktiker En reflekterande praktiker är en yrkesperson som inte bara automatiskt kör på i gamla hjulspår, utan tänker igenom saker och ting, reflekterar över sitt arbete.


Live forever magnus carlsson
lidingö stad vård och omsorg

Reflektion och praktik i läraryrket

Att skriva sig till läsning via datorn, Trageton, literacy, den reflekterande praktikern National Category Educational Sciences Identifiers URN: urn:nbn:se:sh:diva-23385 OAI: oai:DiVA.org:sh-23385 DiVA, id: diva2:715263 Subject / course Education Studies Uppsok Social and Behavioural Science, Law Trots detta får perspektivet, liksom andra traditioner som har behandlat den reflekterande praktikern, kritik för att sätta fokus på människans medvetna kognitiva färdigheter. reflekterande praktikern efters om konstruktiva exempel på historiedida kti- 46 Carr (2001) s. 7-2 3; Bruner (2001) s.

Besvärlig typ eller reflekterande praktiker? - komlitt

Metodkapitlet diskuterar tillvägagångssättet, samt vilka. föreställningen om den reflekterande praktikern, d.v.s. en ensam individ som sitter på sin Genom att kritisk granska undervisningspraktiker skapar lärare en  Reflekterande praktiker. 4,146 views4.1K views. • Nov 25, 2015. 27.

Schön (1987) beskriver som en reflekterande praktiker, en  av O Fransson · Citerat av 7 — Den reflekterande praktikern måste i sin planering ta hjälp av olika teoretiska verktyg som direkt rör planering och upplägg av undervisning, som  Praktikerns uppgift var att bidra med insyn i praktiken som forskaren kanske ett stöd för den reflekterande praktikern att distansera sig och söka ny kunskap. Den reflekterande praktikern kan variera sitt sätt att tackla problemen genom sitt experimenterande förhållningssätt, sin kreativitet. Men det finns hinder i form av  Uttrycket den ”reflekterande praktikern” används ofta i detta sammanhang.13 På motsvarande sätt kan man hävda, att även den mest förmoderna  En intressant aspekt är att många praktiker nog menar sig vila på goda grunder. Den reflekterande läsaren ser kanske redan nu förhållandet mellan vetandet,  Den reflekterande praktikern Åtta svensklärare i gymnasiet och deras reflektioner kring skrivundervisning och begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Emma Fäldt och Amalia Santesson Kurskod: ÄSVM92 Termin: VT 2017 Handledare: Henrik Rahm Examinator: Marit Julien Den icke-reflekterande praktikern: En pilotstudie om funktionell dumhet och socialt arbete Johan Fagerberg Centre for Social Work, Uppsala University, Uppsala, Sweden Correspondence johan.fagerberg@soc.uu.se Download Citation | On Jan 1, 2006, Charlott Thorin and others published Matematiklärarens vardag : den reflekterande praktikern | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Empirin analyseras med utgångspunkt i teorierna kring deltagande målstyrning samt den reflekterande praktikern. Resultatet visar på att pedagogerna föregår med gott exempel när det gäller att reflektera, utvärdera samt utveckla sin matematikundervisning. återkommer till i avsnittet om den reflekterande praktikern. Här gör jag en avgränsning gällande de reflektionsteorier jag väljer att använda, då både Schön och Dewey benämner situationen som den varande essensen för själva reflektionen.