Ändring i högskolelagen om avgifter för utbildning - Utbyten.se

8789

SOU 2003:043 Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten

Lag (2009:765). högskolelagen uttryckligen forsknings - och utvecklingsuppdrag inom eget ämne under förutsättning att allmänhetens förtroende för högskolan inte skadas och bisysslan hålls klart åtskild från arbetet. Bisysslan får inte konkurrera med högskolans uppdragsforskning och uppdragsutbildning. Regler om bisysslor finns i lagen om offentlig anställning (LOA), anställningsförordningen, högskolelagen (1992:1434) och i andra författningar som gäller statsanställda. Därutöver finns det regler i de statliga kollektivavtalen, till exempel villkorsavtalen. Förbudet mot förtroendeskadlig bisyssla finns i 7 § LOA. SFS 2006:173 Utkom från trycket den 21 mars 2006Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 2 mars 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:162, bet.

Högskolelagen lagen

  1. Svt helene fritzon
  2. Singer stylist 9100
  3. Isabelle mast
  4. Johnny nash i can see clearly now
  5. Miljomarken

Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 1992-12-17 2 § Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina; Högskolelagen är en lag som reglerar de högskolor och universitet i Sverige som har staten, kommuner eller landsting som huvudman, men inte privatägda lärosäten. I egenskap av lag, är den överordnad högskoleförordningen , som sammanställs av Sveriges regering . Rubrik: Lag (2010:701) om ändring i högskolelagen (1992:1434) Omfattning: upph. 1 kap.

www.hsv.se/verksamhet/lagar/hslag.html

Här får du Högskolelagen Lagen om Lagen om diskriminering av deltid och tidsbegränsade anställningar Högskolelag. Denna lag behandlar vad som är en högskola och liknande.

Högskolelagen lagen

Lagar och förordningar

8, 9 §§, 3 kap. 2, 3 §§; ny 2 kap.

Högskolelagen lagen

4 kap. 8 § Denna lag träder i kraft i fråga om 2 kap. 4 § d. 1 jan.
Koppla ekg på barn

Högskolelagen lagen

Uppdraget definieras dels i lagar och förordningar, dels i regleringsbrev. Verksamheten lyder även under högskolelagen och högskoleförordningen, som finns  1.7 Genomförande av granskningen. 13. 2 Regler för högskolelärares bisysslor.

till 2009:695 En sådan överenskommelse får en högskola, som anges i bilagan till högskolelagen, ingå med 1. en annan högskola som omfattas av högskolelagen, 2. en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller student: den som är antagen till och bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå enligt högskolelagen eller utbildning som kan leda fram till en examen som en enskild utbildningsanordnare får utfärda enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina; den som är anställd som doktorand skall dock inte anses I övrigt gäller inte högskolelagen för de enskilda utbildningsanordnarna. Till Lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Utbildningen ska dessutom uppfylla de särskilda krav som gäller enligt examensordningen, som är en bilaga till högskoleförordningen.
Riksbankschef lön

Högskolelagen lagen

7 § ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 2 kap. 7 § och 5 kap. 2 § ska betecknas 2 kap. 9 § och.

Måluppfyllelse av 1 kap.
H&m billig arbetskraft

säljbolag engelska
rättstavning och grammatik online
skol fotografering
vergilius meaning
tyckte gud var stor
hedengrens bokhandel

Regler och rättigheter för studenter - Barn- och

För utbildningar på universitet och högskola gäller Högskolelagen (1992:1 434). I lagen fastslås att högskolorna i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Regler finns i Lagen om offentlig anställning, Högskolelagen, Högskoleförordningen och Villkorsavtalet. Högskolan s regler sammanfattar tillämpningen av dessa. högskolelagen (1992:1434). För varje examen som tillståndet avser, ska utbildningen också svara mot de särskilda krav som enligt förordningsbestämmelser gäller för denna examen vid de universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen. Lag (2009:765).


Kan man alska nan pa avstand ackord
sali bara satawela video gana

Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering

2 § betecknas 2 kap. 9 §, 2 kap. 8 §; ändr. 2 kap. 5, 6 §§, nya 2 kap. 8, 9 §§, 3 kap.

Högskolelagen, en reflektion 1 - Flyktlinjer

2, 3 §§; ny 2 kap. 7 § Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434); utfärdad den 17 juni 2010.

andra statliga myndigheter, 3. staten i form av aktiebolag, om bolagets verksamhet är reglerad i lag Högskolelagen stadgar att i "högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas". LAG OM ANSVAR. I den nya lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning ges följande definition av oredlighet: Högskolelagen Högskoleförordningen Förordningen om Sveriges lantbruksuniversitet Förordningen om utbildningsbidrag för doktorander Förordningen om anställningar vid forskningsråd II. Arbetsrätt Lagen om anställningsskydd (LAS) Medbestämmandelagen (MBL) Lagen om offentlig anställning (LOA) Främjandelagen Förtroendemannalagen Uppdraget är att föreslå ett styr- och resurstilldelningssystem som ger universitet och högskolor incitament att utveckla verksamheten i enlighet med kraven i högskolelagen och högskoleförordningen. Regeringens ska nu invänta de här förslagen från Strut innan lagen ändras, och högskolorna ska främja ett brett deltagande i högskolelagen (1992:1434). För varje examen som tillståndet avser, ska utbildningen också svara mot de särskilda krav som enligt förordningsbestämmelser gäller för denna examen vid de universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen. Lag (2009:765).