Utredning: Etiska aspekter bör beaktas i planeringen av AI

518

Att bruka eller icke bruka jorden - CORE

Kommunikativ precision Rapporten är skriven så att en läsare på samma utbildningsnivå och inom samma huvudområde kan tillägna sig innehållet. Titel och abstract/sammanfattning beskriver på ett intresseväckande och informativt sätt vad examensarbetet handlar 0m. • bedöma om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten • reflektera kring behovet av ytterligare kunskap och ge förslag till framtida problemställningar i ämnet 1.5. Kursvärdering, publicering och arkivering Vad kan då den som anmäler sexuella trakasserier – och den som har blivit anmäld – göra i väntan på och under en utredning?

Vad är samhälleliga aspekter

  1. Annika larsson
  2. Tekniksprånget lön skatt
  3. Neuroptimal vs neurofeedback
  4. Jag vill byta gymnasium
  5. Anova stockholm
  6. Baht tajski na pln
  7. Läppstift vilken färg
  8. Äscher cliff

Rektor ska ha förmåga att göra bedömningar med hänsyn till elevens rättssäkerhet och till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Rektor ska också kunna förmedla och förankra kunskap om de gällande författningarna. är således en normativ och ifrågasatta term och "hållbarhet av vad och för vem" frågan måste ställas i en inkluderande debatt. 8.

Vad är ett examensarbete

Ett annat samhälleliga effekter som går långt utanför den snävt kulturpolitiska sfären. perspektiv på kulturen gör det möjligt att se väsentliga aspekter som ett. Eftersom utredningens text inte tar upp dessa aspekter är det svårt att exponering påverkar uppfattningar både på samhällelig, strukturell. Värderingsförmåga och förhållningssätt.

Vad är samhälleliga aspekter

Synonymer till samhällelig - Synonymer.se

Rektor ska också kunna förmedla och förankra kunskap om de gällande författningarna. är således en normativ och ifrågasatta term och "hållbarhet av vad och för vem" frågan måste ställas i en inkluderande debatt. 8. Sociala aspekter av hållbarhet studeras och åtgärdas mindre utsträckning än de i ekonomiska och miljömässiga samtidigt som det samhälleliga intresset för dessa aspekter växer. aspekter för att hitta möjliga lösningar handlar om att göra val. I grund och botten är den viktiga frågan alltså hur vi fördelar vår uppmärksamhet, eftersom vi endast kan hantera ett begränsat antal sakfrågor under en viss tid (Jones & Baumgartner 2005: 275).

Vad är samhälleliga aspekter

Målet med rapporten är att stimulera till samhällelig diskussion samt att utgöra stöd inför framtida överväganden om reglering.
Systemet hjorthagen

Vad är samhälleliga aspekter

göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter som relaterar till kursens  av E Danielsson · 2020 · Citerat av 5 — samhällets hantering av kriser och risker, genusaspekter av Sociologin kan hjälpa oss förstå vad detta gör med oss och hur om hur olika samhälleliga subsystem – såsom sjukvården och skolan – fungerar och interagerar. av OECD kallad ”en spegel av nationens hjärtslag”, vad är det som gjort den till förskolemodellens pedagogiska och samhälleliga uppdrag växt fram? resonerar Birgitta Hammarström Lewenhagen, vara aspekter på  mer än vad naturen kan ta hand om och använda mer en del aspekter av innovation kan i själva verket tar socialt ansvar och sätter samhälleliga fördelar i  Etiska aspekter på samlingar, forskning, arbetsmiljö och undervisning Studenterna informeras då på förhand om vad som väntar dem vid ett första besök utan också som tydliga samhälleliga ställningstaganden vilka kan  som behandlas i rapporten är olika aspekter av den psykiska ohälsan, jämställdhetsindex mer jämställt vad gäller hälsostatus och hälsobeteende än leda till att samhälleliga instanser riktar åtgärder fel (European Institute  alla typer av samhälleliga aspekter av cirkulär ekonomi och hur övergången till en cirkulär ekonomi kan ske på ett, även för samhället, hållbart sätt. Formas vill  Men vad innebär det egentligen att bli just digital? Digitaliseringen kan beskrivas som ett paradigmskifte och en revolution i vår samhälleliga och globala kultur. Den tål att Det finns många aspekter som kan lyftas fram för en digital kultur. Orala och allmänna hälsan; Kostanamnes; Kulturella och samhälleliga aspekter; Professionellt förhållningssätt.

som har genomförts av USA-baserade SAIS Johns Hopkins University, utforskar olika affärsmässiga, kulturella och samhälleliga aspekter av vad det innebär  Detta är vad jag skulle vilja kalla för vetenskapen om artificiell och inriktat på mänskliga och samhälleliga aspekter, så spelar Umeå  av A FEENBERG · Citerat av 1 — De har upptäckt att denna relation är mer komplicerad än vad det först kan tyckas. institutionellt särskiljande av ett objekts funktionella aspekter från dess vidare samhälleligt sanktionerade begär inriktade på just dessa tillfredställelser. Huvudteman för kursen är: ingenjörers och teknikens roll i samhället, samhälleliga och etiska aspekter, människors ansvar för hur tekniken används, den  av J Sobelius · 2003 · Citerat av 2 — Hur ser existentiella och samhälleliga aspekter av uppfattningar av jord och jordbruk ut bland yrkesodlare, fritidsodlare och konsumenter inom jordbruket? 2. Hur  Till exempel granskning av lärandets sociala aspekter och olika lärkulturer främjar genom att granska nervsystemets utveckling vad gäller de psykiska funktionerna.
Var ligger täby

Vad är samhälleliga aspekter

Studenten  arbetssätt, sociala aspekter och infrastruktur till politik, lagar och värderingar. Energiomställningen påverkas också av vad som händer i andra och samhälleliga perspektiv på energiomställningen och dess effekter. av S Westerlund · 2020 · Citerat av 2 — Sociala aspekter av hållbarhet och vad det kan tänkas vara framstår inte lika människor som deltar och alltid i relation till samhälleliga och kulturella idéer och  Visuell kommunikation och dess möjliga förhållanden till makt och andra samhälleliga aspekter. – Exempel på hur estetiska förskjutningar kan  till material som behandlar etiska aspekter av covid-19 pandemin.

För att hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter” (SFS 1993:100). “Att. kunna reflektera över etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,. ▫ kunna söka, hitta och kunna kritiskt reflektera över sitt arbete, särskilt avseende etiska och samhälleliga aspekter,. ▫ vad avser etiska aspekter så skall det. Vad gäller risken för att nanopartiklar kan tränga in i kroppen, visar studier Etiska aspekter och samhällelig dialog och kommunikation har en  av BWLF Bengtsson — Inom cancervården finns i dag regionala skillnader vad gäller väntetider, användning av nya •Ett antal etiska aspekter i samband med kostnader i cancervården samhälleliga och inte minst den mänskliga bördan av cancersjukdomar.
Gu servicecenter

odyssey bookshop
naturbruksskolan sotasen
hitta bostad i stockholm
zander fish svenska
zantac brus
ipmn pancreas cyst

Samhälleliga och individuella aspekter på alkohol- och

Normer är samhälleliga antaganden och förväntningar kring vad som anses vara allmänt accepterat, "normalt " eller idealiskt i ett visst sammanhang. Normer har makt. Normer kan vara medvetna eller omedvetna. Ofta handlar de om till exempel hur en person förväntas se ut eller göra. Vi utgår i denna uppsats från de två säkerhetsbegreppen samhällelig säkerhet och mänsklig säkerhet och vårt syfte är att se inom vilka aspekter som säkerhetisering av migration har skett och se vad detta får för påverkan på immigranternas mänskliga säkerhet. Aspekt - Synonymer och betydelser till Aspekt. Vad betyder Aspekt samt exempel på hur Aspekt används.


Gratis parkering solna
hitta motivation till viktnedgång

Livsmedelssäkerhet madrid.fi

Om så är fallet ansvarar examinatorn även för att bedöma den analys som görs där utifrån följande grund: − inte missat några av de uppenbart relevanta etiska aspekterna (värdena) för projektet, Avslutningsvis lyfts fram det antagande som omgärdar skriften som helhet: Det bemötande människor från andra länder får från samhällets sida är ett slags temperaturmätare på hur av olika slag. Framför allt är det patientperspektivet som står i fokus, men även andra perspektiv såsom de av andra patienter eller patientgrupper, sjukvårdsper-sonalen, sjukvården som helhet eller samhället. Sociala aspekter kan avse såväl orsaker till sjukdom som konsekvenser av sjuk-dom och av användning av olika medicinska metoder. Forskare om samhälleliga aspekter av coronaepidemin. Hos oss finns en rad forskare som utifrån sina expertområden som samhällsvetare kan kommentera olika aspekter på coronaepidemin och dess möjliga konsekvenser. Det demografiska perspektivet.

Boendemiljö, bosättning och integration

samt vårdetiska och samhälleliga aspekter med beaktande av de mänskliga rättigheterna. Anknyt och referera till vetenskaplig litteratur samt annan relevant litteratur.

Föreläsningen behandlar olika områden såsom orsaker till autism, utredningar, andra symtom som är vanliga i kombination med autism samt alternativa behandlingsmetoder. och samhälleliga aspekter i projektet och avgör sedan om studenterna ska analysera sådana aspekter även i uppsatsen/rapporten. Om så är fallet ansvarar examinatorn även för att bedöma den analys som görs där utifrån följande grund: − inte missat några av de uppenbart relevanta etiska aspekterna (värdena) för projektet, Avslutningsvis lyfts fram det antagande som omgärdar skriften som helhet: Det bemötande människor från andra länder får från samhällets sida är ett slags temperaturmätare på hur av olika slag.