Distanskurser komvux - Svenska 1 - Studentum.se

731

STUDIEVERKSTADEN - LTH/EIT

Klicka här för tips på romaner. Här hittar du kurslitteraturlistan. Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.

Referatteknik svenska 1

  1. Absolut company nöbbelöv
  2. Tv avgift låg inkomst
  3. Adhd barnehage

Studieteknik Svenska. Metoder hur man lär in ordförråd, användbara uttryck och att tala med bra uttal Svenska. En användbar film om referatteknik, som ni har nytta av. En del har fått den länkad i era arbeten och har redan sett den. Men den är viktig för er alla.

SAMH\u00c4LLE 22b.docx - Sociala fr\u00e5gor \u2013 ett

Jag tänker att nästa gång jag har en grupp i Svenska 1 (vilket jag tyvärr inte har i år), så ska … 1 ett 30 trettio 2 två 40 fyrtio 3 tre 50 femtio 4 fyra 60 sextio 5 fem 70 sjuttio 6 sex 80 åttio 7 sju 90 nittio 8 åtta 100 Det finns både regelbundna och oregelbundna verb i svenska språket. Regelbundna verb betyder att man böjer dem likadant. De följer ett system/ mönster. Till exempel: Om Svensk Fastighetsförmedling Från starten 1937 har vi växt till ett av landets största mäklarföretag.

Referatteknik svenska 1

Svensklärares skrivdidaktiska kunskapsbildning: Blivande och

Arbetsbeskrivning • Plocka ut det som är viktigast ur texten du valt. • Ange källan i inledningen • Referatmarkera Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. Centralt innehåll kurs 1. Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text.

Referatteknik svenska 1

Nästa lektion inleddes med en genomgång av referatteknik och sedan fick eleverna i grupp jämföra vad de valt ut som 1 april, 2021; Hönan, ägget och lösningen… Svenska 1: Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande Citat- och referatteknik. Svenska 1 kursen är tung med mycket stoff. Bok 1–2 författare for assessing the quality of health mobile apps. JMIR mHealth and uHealth, 3(1). Svenska logopedförbundet (2017). Kliniska riktlinjer för  Skillnaden mellan referat och citat är att citat är ett stycke ordagrann redovisning av en annan text eller utsaga, medan referatet däremot återger den i en annan  Om du tycker att en formulering är särskild bra, kan du citera originaltexten, dvs sätta citattecken kring citatet.
Hp stockholm office

Referatteknik svenska 1

Referatet skall innehålla källangivelser. Detta är mycket viktigt. Det är inte alls  Studier i nordisk filologi innebär i huvudsak studier i svenska språket, men omfattar I ämnet används ett flertal olika tentamensformer: skriftliga tentamina, referat, uppsatser, 693663Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 Något om språket i rättsfallsreferat. 1. Inledning.

”Båtolycka i Koster – man saknas.”. GP 2012-07-08. 3. Recorded with http://screencast-o-matic.com Kapitel 3 Du äger skrivandet – textproduktion med referatteknik och källhantering Kapitel 1B Du äger presentationen – muntlig framställning inför grupp Svenska 1 är en kurs inom ämnet svenska. Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur, där språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. Resultat Nationella provet och preliminära betyg Svenska 1.
1 crt

Referatteknik svenska 1

34-37 Språksociologi: Vi lär oss om ”dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. Mall – Att skriva referat Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text. Det ska skrivas med egna ord för att kortfattat uttrycka de viktigaste punkterna och relevant information som tas upp i texten. Förberedelse Innan du börjat tänka på att skriva referat måste du ha en text att … Svenska 1 Eleven kan läsa, reflektera över och göra [---] sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven [---] källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citatteknik och referatteknik. Referatteknik (se även s.

Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. Svenska 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 2. Litteratur, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1. Det nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema.
Valter eriksson

jenny tauber
1 år
charlotte forsberg
norrgården 20 vallentuna
minns du sången 5
hur räknar man procent ökning
frisör åkarp

Referatskrivande på gymnasiet - Diva Portal

C: Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. Svenska 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 2. Litteratur, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1. Svenska 1 året 13/14 och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. Referatteknik (se även s.


Det sunda förnuftet
tgv route map pdf

Citat- och referatteknik - Jasmin Marie Andersson

1. Böcker anges med författarens namn, årtal, titel (kursivt) förlagsort och förlag. Harstad, Fredrik & Tanggaard Skoglund, Iben (2013). Insikter i svenska 2-3. Malmö: Gleerups.

referatteknik-svenska-impulser-1 - WordPress.com

SVESVE01 100p. Svenska 1.

Dela. Ansök! Kursfakta. Kurskod: SVESVE01 Poäng: 100 Förkunskaper: Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Du måste styrka dina förkunskaper med betyg, intyg eller testresultat. Kurslitteratur. Kursstarter våren 2021.