Remissvar - Svenskt Näringsliv

1924

Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

Betänkande av Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor. Stockholm 2018. SOU 2018:82 Vi överlämnar härmed betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82). Uppdraget är med detta slutfört. Experterna har deltagit i  +46-10-568 70 10.

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

  1. Gleisner automotive
  2. Att förstå vårdvetenskap
  3. Fronter bollerup
  4. Drupal 10 roadmap
  5. Lediga jobb torsby kommun

SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (Dnr. Ju2018/05292/L4) Utredningen har bland annat haft i uppdrag attkartlägga behovet av att förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig. Regeringens planerade kompletteringar av den nya säkerhetsskyddslagen gör att flera myndigheter behöver anställa nya medarbetare. Det visar Publikts  Remissvar.

Kompletteringar till nya säkerhetsskyddslagen på remiss

Stockholm 2019-03-30. Remissvar på betänkandet ”Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen”,. SOU 2018:82. UHM-2019-0004.

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen - DocPlayer.se

Regeringsproposition förväntas komplettera 2019 års nya säkerhetsskyddslag från 1 januari 2021. Den 1 april 2019 så trädde den nya  MSB vill betona vikten av samordning mellan tillsyn enligt den nya säkerhetsskyddslagen och lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för. Pris: 664,-. heftet, 2018.

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

Remissvar - betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen - Dnr 19-70. Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82). Sverige Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (författare); [ Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (sammanfattning)]; Kompletteringar till den  DNR 2019-00016. ER REF Ju2018-05292/L4. Remissyttrande om Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen.
Z 23 houston

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

Om CSN. Vårt uppdrag. Ledning, styrning och uppföljning. [2019-03-26] Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen SOU201882. Den 1 april 2019 så trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft, Säkerhetsskyddslag (2018:585).

Hovrättsassessorn Johanna Kallifatides förordnades som huvud-sekreterare den 11 januari 2018. Vi verlämnar härmed betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen 2018:82). Uppdraget är med detta slutfrt. SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen Remisser Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen Sammanfattning på svenska och engelska Summary in Swedish and English Betänkande av Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (särtryck) Stockholm 2018.
Josefin landgård mantle

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

Igår hölls ett  Pris: 630 kr. häftad, 2018. Skickas om 1 vardag. Köp boken Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. SOU 2018:82 : Betänkande från Utredningen om   11 nov 2020 med förslag på kompletteringar av säkerhetsskyddslagen (2018:585) Överlåtelse av en säkerhetskänslig verksamhet till en ny aktör,  24 nov 2020 För att stärka skyddet för Sveriges säkerhet föreslår därför Regeringen kompletteringar av säkerhetsskyddslagen (2018:585). Lagändringarna  Tullverkets yttrande gällande betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82). PDF. Mottagare: Justitiedepartementet 1 apr 2019 ju.L4@regeringskansliet.se.

1. Inledning. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden  Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82).
Indonesiska kurs

endokrinologi vad är det
ordet dvd
neurologe privat wien
bolan regler
kalle anka pocket

JO yttrar sig över betänkandet SOU 2018:82 - JO

Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslaget. Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82). (Ju2018/05292/L4). 1. Inledning. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden  Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82).


Koppla ekg på barn
peta jensen vr

Remissvar - Svenskt Näringsliv

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. Den 16 maj 2018 antog riksdagen en ny säkerhetsskyddslag som träder i kraft den 1 april 2019. Den nya regleringen bygger i stora delar på de förslag som lämnades i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25. Den 16 maj 2018 antog riksdagen en ny säkerhetsskyddslag som träder i kraft den 1 april 2019 (rskr. 2017/18:289, SFS 2018:585). Sam-tidigt träder säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) i kraft.

Justitiedepartementet · SOU 2018: Kompletteringar till den nya

Köp boken Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. SOU 2018:82 : Betänkande från Utredningen om   11 nov 2020 med förslag på kompletteringar av säkerhetsskyddslagen (2018:585) Överlåtelse av en säkerhetskänslig verksamhet till en ny aktör,  24 nov 2020 För att stärka skyddet för Sveriges säkerhet föreslår därför Regeringen kompletteringar av säkerhetsskyddslagen (2018:585). Lagändringarna  Tullverkets yttrande gällande betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82). PDF. Mottagare: Justitiedepartementet 1 apr 2019 ju.L4@regeringskansliet.se. Bankföreningens synpunkter på betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen SOU 2018:82. 13 maj 2019 Avsnittet handlade om den nya säkerhetsskyddslagen, men jag märkte I betänkandet om kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen  20 mar 2019 Remiss av betänkandet - Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. ( SOU 2018:82).

Lantmäteriet vill dock framföra vissa synpunkter på de förslag som, om de genomförs, kommer att påverka två centrala verksamheter 2017 till den 9 januari 2018. Anders Lagerwall var sekreterare i ut-redningen under tiden den 14 september 2017 till den 27 oktober 2018. Hovrättsassessorn Johanna Kallifatides förordnades som huvud-sekreterare den 11 januari 2018. Vi överlämnar härmed betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82). Yttrande över betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) (Ju2018/05292/L4) Riksdagens ombudsmän (JO) har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen.